BULATS Kursu-Linguaskill Business

BULATS sınavı, dört beceri alanını (dinleme, okuma, yazma ve konuşma) ölçer ve sınav sonucunda adayların İngilizce dil becerilerini A1-C2 arasında bir seviyede sınıflandırır. Sınavın formatı ve zorluk seviyesi, adayın seviyesine göre değişebilir. BULATS sınavı, genellikle iş dünyasında İngilizce dil gerektiren pozisyonlara başvuran kişiler tarafından tercih edilmektedir. Ayrıca, işverenler tarafından da kullanılır ve işe alım sürecinde adayların İngilizce dil becerilerini ölçmek için kullanılır.

BULATS sınavı Computer-based ve Paper-based olmak üzere iki ayrı formatta gerçekleştirilir. BULATS Sınavı diğer tüm akademik sınavlardaki gibi, Reading, Listening, Writing ve Speaking olmak üzere 4 bölümden meydana gelmektedir. Bilgisayar destekli sınav, kâğıt üzerinde düzenlenen  sınava göre daha kısa bir sürede sonuçları açıklamaktadır.

Standart BULATS Sınavı, tüm dilbilgisinin test edilmesini kapsar. Soruların zorluk derecesini verilen cevaplara göre ayarlayan bilgisayar destekli sınav ortalama 65-70 dakika bir sürede tamamlanırken, kâğıt üzerinde gerçekleştirilen sınav 110 dakika sürmektedir.

Sınav süreleri içerisinde adayın dinleme ve okuma becerileri ile kelime dağarcığı ve gramer bilgisi test edilmektedir. BULATS Konuşma Testi ise, adayla birebir mülakat yapılarak konuşma yeteneğinin değerlendirilmesidir. BULATS Yazılı Testi ise, adayın yazım yeteneğinin test edilmesidir. 2 farklı formatta 4 ayrı modülde uygulanan BULATS Sınavı adayların İngilizce yeterliliğini belirleyen uluslararası geçerli sertifika sunan önemli bir sınavdır.

BULATS Reading Sınavı

BULATS Reading Sınavı iş dünyasında İngilizce okuma becerilerini ölçmek ve değerlendirmek için uygulanmaktadır. Sınav, birçok sektördeki iş profesyonelleri, öğrenciler ve İngilizce dil öğrenenler için tasarlanmıştır.

BULATS Reading Testi, farklı seviyelerde İngilizce okuma becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır. Test, birden fazla seçenekli sorular, açık uçlu sorular ve okuma parçalarından meydana gelmektedir. Okuma parçaları, iş dünyasındaki farklı konulara ve işletme ile ilgili çeşitli konulara odaklanır. Adaylar, okuma parçalarını anlamak ve doğru cevapları bulmak için yeterli okuma becerilerine sahip olmalıdırlar.

BULATS Reading Testi, mesleğiniz ve işle ilgili okuma materyallerinde İngilizce okuma becerilerini belgelemeniz için size avantaj sağlar. Ayrıca, İngilizce okuma becerilerinizi geliştirmek için düzenli olarak okuma egzersizleri yapabilir ve örnek sınavlara periyodik olarak çalışabilirsiniz.

BULATS Speaking Sınavı

BULATS Speaking sınavı, konuşma becerilerini ölçmek için uygulanan bir sınav bölümüdür. Bu sınav, iş dünyasındaki iletişim becerilerinizi ölçmek ve iş yerinde kullanacağınız İngilizce konuşma becerilerini değerlendirmek için hazırlanmıştır. Sınav, iki kısımdan oluşur: interaktif konuşma ve sunum yapma. İnteraktif konuşma bölümünde, sınavı yapan kişi size iş hayatıyla ilgili konular hakkında sorular sorar ve siz de cevap verirsiniz. Bu bölüm, iş toplantıları, müşteri hizmetleri, telefon görüşmeleri ve benzeri konulara odaklanır.

Sunum yapma bölümünde ise, size bir iş konusu verilir ve belli bir sürede o konu hakkında bir sunum yapmanız istenir. Bu bölümde, sunum becerileriniz, dil kullanımınız, konuşmanızın akıcılığı ve etkili bir şekilde mesajınızı iletişim kurabilme yeteneğiniz ölçülür.

BULATS Speaking Sınavı, iş İngilizcesi konuşma becerilerinizi geliştirmek için kullanışlı bir araçtır ve iş dünyasında İngilizce konuşma becerilerini ölçmek isteyen herkes için uygundur.

BULATS Writing Sınavı

BULATS Writing Sınavı, İngilizce yazma becerilerini ölçmek için tasarlanmış bir testtir. Bu sınav, Üniversite kurumlarında ve iş dünyasında İngilizce yazma becerilerinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Sınavda, hayatın belli başlı konuları ile ilgili  yazı yazmanız istenir. Bu konular, iş mektupları, e-postalar, raporlar, özetler ve diğer iş belgeleri gibi iş yerinde kullanılan yazılı materyalleri içerir. Sınavda, yazılarınızın dilbilgisi, yazım ve noktalama, kelime dağarcığı, yazı stiliniz değerlendirilir.

Sınavın ilk bölümünde, size bir konu verilir ve sizden konu hakkında bir kompozisyon yazmanız istenir. Bu bölümde, yazma becerileriniz, yazınızın akıcılığı, dil kullanımınız ve konuyla ilgili düşüncelerinizi ifade etme yeteneğiniz değerlendirilir.

Sınavın ikinci bölümünde ise, size bir belge verilir ve sizden bu belgeyi okuyarak bir cevap yazmanız istenir. Bu bölümde, okuma anlama becerileriniz, belgenin içeriği hakkında anlayışınız ve yazma beceriniz değerlendirilir.

BULATS Listening Sınavı

BULATS dinleme sınavı, iş İngilizcesi/akademik İngilizce dinleme becerilerini ölçmek için tasarlanmış bir testtir. Bu sınav, iş ve eğitim dünyasında İngilizce dinleme becerilerinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır.

Sınavda, iş hayatıyla ilgili konularda yapılan konuşmaları dinlemeniz istenir. Bu konuşmalar, iş toplantıları, telefon görüşmeleri, sunumlar, radyo programları ve diğer işle ilgili etkinlikleri içerebilir. Sınavda, dinleme anlama becerileriniz, kelime dağarcığınız, dilbilgisi bilginiz ve konuşmacının mesajını anlama ve yorumlama yeteneğiniz değerlendirilir. Sınav çeşitli soru türlerini içerir. Örneğin, bir konuşma hakkında doğru/yanlış ifadeler, eksik kelime tamamlama, çoktan seçmeli sorular ve açık uçlu sorular gibi sorular yer alabilir. Bu soruların amacı, iş İngilizcesi/akademik İngilizce dinleme becerilerinizi ölçmek ve gerçek dünya senaryolarında nasıl başa çıkabileceğinizi görmek için uygulanmaktadır. Sınav, iş hayatında karşılaşabileceğiniz farklı durumlarla ilgili konuşmalar içerdiği için, iş İngilizcesi becerilerinizi geliştirmek için iyi bir fırsattır.

BULATS Sınavına Kimler Katılabilir ?

BULATS sınavına, iş İngilizcesi becerilerini ölçmek isteyen herkes katılabilir. Bu sınav, iş İngilizcesi alanında çalışan veya çalışmak isteyen kişilerin İngilizce becerilerini ölçmek için tasarlanmıştır. Sınava genellikle, iş dünyasında İngilizce kullanmak zorunda olan ya da İngilizceyi iş hayatında etkin bir şekilde kullanmak isteyen çalışanlar, öğrenciler ve işverenler katılır. BULATS sınavı, her seviyede İngilizce bilgisine sahip kişilerin katılması için uygun bir sınavdır. Sınav, İngilizce becerilerinizi ölçmek için farklı seviyelerde tasarlanmıştır. Sınavda, İngilizce becerilerinizin seviyesine uygun sorular sorulur ve sınav sonucunda, İngilizce seviyeniz hakkında ayrıntılı bir rapor alırsınız.

BULATS sınavı, herhangi bir İngilizce dil sertifikası gibi, İngilizce seviyenizi belgelemek için kullanılabilir. Sınav sonuçları, işverenler ve iş dünyasındaki diğer kişiler tarafından kabul edilir ve İngilizce becerilerinizi geliştirmek için gereken alanları belirlemek için kullanılabilir.

Sonuç olarak, iş İngilizcesi becerilerinizi ölçmek istiyorsanız veya iş dünyasında İngilizceyi daha etkin bir şekilde kullanmak istiyorsanız, BULATS sınavına katılabilirsiniz.

BULATS Sertifikası'nın Faydaları

BULATS sınavı, işverenler için de önemli bir araçtır. İşverenler, iş İngilizcesi becerilerini ölçmek için BULATS sınavını kullanarak, işe alım sürecinde adayların İngilizce seviyesini belirleyebilir ve İngilizce becerilerinin iş gereksinimlerini karşılamasını sağlayabilirler. Ayrıca, işverenler, çalışanların İngilizce becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek için BULATS sınavını kullanmaktadırlar.

BULATS sınavı, İngilizce dil seviyenizi belgelemek için kullanılabilir. Sınav sonuçları, iş dünyasındaki diğer kişiler tarafından kabul edilir ve İngilizce becerilerinizi geliştirmek için gereken alanları belirlemek için kullanılabilir. Ayrıca, BULATS sınavı, farklı seviyelerde tasarlandığı için, İngilizce seviyeniz hakkında ayrıntılı bir rapor alabilir ve İngilizce becerilerinizi geliştirmek için hangi alanlara odaklanmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Sonuç olarak, BULATS sınavı, iş dünyasında İngilizce kullanmak zorunda olan veya İngilizceyi iş hayatında etkin bir şekilde kullanmak isteyen kişiler için önemli bir araçtır. 

BULATS Sertifikasını Kabul Eden Kurum ve Kuruluşlar

BULATS Sertifikası, ‘Cambridge Assessment English’ tarafından sunulan nitelikli bir programdır ve bu nedenle Cambridge Assessment English'in dünya genelindeki işbirliği ağı tarafından kabul görmektedir. Bu işbirliği ağı, dünya çapındaki üniversiteler, işletmeler ve hükümet kurumları gibi çeşitli kurumları kapsamaktadır. Ayrıca, BULATS sınavı ve sertifikası, Avrupa Dil Portföyü'nde de yer almaktadır ve bu nedenle Avrupa Birliği'ndeki birçok kurum tarafından da kabul edilmektedir.

BULATS sınavı ve sertifikasının kabul edildiği bazı kurumlar şunlardır:

İşletmeler: Özellikle çok uluslu şirketlerde, iş İngilizcesi becerileri gerektiren pozisyonlarda çalışanların BULATS sertifikası almaları istenebilir.

Üniversiteler: Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin İngilizce seviyelerini belgelemek için BULATS sınavına girdikten sonra sertifika almaları istenmektedir.

Devlet kurumları: BULATS sertifikası birçok devlet kurumları tarafından kabul edilir. Özellikle, yurt dışına görevlendirilen devlet memurlarının İngilizce becerilerini belgelemeleri için BULATS sertifikası almaları istenmektedir

Sonuç olarak, BULATS sınavı ve sertifikası dünya genelinde birçok kurum ve kuruluş tarafından kabul edilmektedir. Bu kurumlar arasında işletmeler, üniversiteler, devlet kurumları ve dil okulları bulunmaktadır.

BULATS Sınavı Geçerlilik Süresi 

BULATS Sınavının herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiştir. Bazı özel durumlarda şirketlerin güncel BULATS skoru talep etmesi üzerine tekrardan sınava girilmektedir. Tavsiye edilen süresi genel olarak 2 yıldır.

NOT :  BULATS 2019 yılı sonunda kullanımdan kaldırılmış olup yerine Linguaskill Bussiness sınavı uygulamaya konulmuştur. Linguaskill Business, yapay zeka teknolojisi ile yürütülen online ve istenildiği anda uygulanabilen bir testtir.

Linguaskill Business Sınavı

Linguaskill Business, Cambridge Assessment English tarafından verilen bir İngilizce dil yeterlilik sınavıdır. Özellikle iş dünyası için tasarlanmış ve iş İngilizcesini geliştirmek ve ölçmek için uygulanır. Linguaskill Business,5 Temel beceriyi kullanmak için yapılır: okuma, yazma, dinleme, dilbilgisi ve konuşma. Linguaskill Business sınavı, iş İngilizcesi becerilerinizi geliştirmek ve uluslararası iş dünyasında daha iyi bir yerde olmak için adaylara birçok fırsat sunmaktadır.Bulats Kursu Linguaskill Business Türkiye'de ilk kez yetişkin bireylere yönelik özgün eğitim modelleri geliştiren en köklü en tecrübeli dil okuludur.  Bursa, İstanbul, Eskişehir, Kadıköy,Beşiktaşi İzmir Kampüslerimizde BULATS Kursu eğitim programlarımıza dahil olabilir ve uluslararası geçerliliğe sahip bir sertifikaya ilk sınavda ulaşma imkanı elde edebilirsiniz.

 

Ön Bilgi Formu
Eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen formu doldurunuz.
Öğrencilerimizin

Görüşleri

Yıllardır deneyimlenen yabancı dil eğitim tecrübesiyle 75.200 + Öğrenci Görüşleri Öğrencimizin yabancı dil eğitimi hikayesinde yer edinmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz...
Diğer Kurslarımız
Kapsamlı Diğer Eğitim Programlarımız
Mesaj Gönder