Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN MAL

1.1 SATICI BİLGİLERİ

SATICI Unvanı: Academic Yabancı Dil Kursları Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.

Adres: İhsaniye Mah. Can Sk. No:2/1-24 Nilüfer/BURSA

Telefon (Müşteri Hizmetleri ): 0850 305 05 16

Web-adresi: https://www.akademikdilkursu.com

1.2 ALICI:

Adı  Soyadı :

Firma :

TC Kimlik No:

Adres : İstanbul

/

 

1.3 MALIN ÖZELLİKLERİ

ALICI, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen kişiler için hazırlanmış ve ancak yalnızca internet ve/veya basılı materyaller üzerinden erişilebilen bir eğitim destek hizmeti niteliğindeki malı satın almıştır. Bu malın kullanım süresi ……………………..(Eğitim Paketinin Başlangış ve Bitiş tarihi Yazılacak).  

 

Cinsi/Türü

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam Satış Bedeli

Online Speaking (1to1)

1

₺60.00

₺60.00

 

ürününü kapsar. Bu ürün hem basılı yayınları hem de dijital özellikleri kapsar. Satın alınan malın diğer özellikleri ve kullanım koşulları " https://www.akademikdilkursu.com" web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

 

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI'nın SATICI’ya ait www.akademikdilkursu.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme'de ve ön bilgilendirme formunda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3'te belirtilen, malın satışı ve ifası ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ALICI adına gönderilecek malın bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme'nin bir nüshası alıcının mail adresine e-posta yoluyla gönderilebilecektir.

 

MADDE 4: ÜRÜN/HİZMETİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

ALICI, satın aldığı online mal ile ilgili ön bilgilendirme formunu okuyarak onaylaması ve satış  sözleşme ile satış onayını yapmasını müteakip ALICI adına satışın tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan mal ön bilgilendirme formunda belirtilen süre ve şartlarla ALICI'nın veya ALICI’nın bildirdiği Kullanıcı’nın internet erişimine açılacak ve bu anda mal ALICI'ya teslim edilmiş olacaktır. Online olarak satın alınan mala ek olarak ALICI’nın basılı materyaller de satın almış olması halinde basılı materyallerin ALICI’ya teslimi anında mal teslim edilmiş olacaktır.

Satın alınan malın özelliğine göre, ön bilgilendirme formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak ifa edilecektir.

 

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, madde 1.3'te belirtilen satın almış olduğu malı satın almadan önce mal ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir. ALICI, söz konusu malı satın alarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı malı tüm mevzuata, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formu ve her bir ürünün web-sayfasından kolaylıkla ulaşabileceği Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, dijital içeriğe sahip malı kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda yürürlükteki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 6: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, üçüncü taraflarca temin edilen ürün ve hizmetler hariç, kendisi tarafından sunulan mal ile sınırlı olmak üzere işbu Sözleşme konusu malın ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur.

SATICI, söz konusu mal ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç maldan yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Malın sunumunun SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu ALICI'ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu mal ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri akademikdilkursu.com resmi web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI'lara duyurmakla yükümlüdür.

SATICI, malın haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak kullanıma amade olduğunu ALICI'ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Malın etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğunda olup, malın kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya ALICININ sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

SATICI, mal ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, malın ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

SATICI, mal ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

MADDE 7: MALIN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme ……………………..(Eğitim Paketinin Başlangıç ve Bitiş tarihi Yazılacak) akdedilmiş olup belirtilen süre için kullanım Bedeli Peşin : Liste fiyatı  ₺ 60,00 KDV Dâhil)

Bu bedel, tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir.

Havale/Eft Yolu İle ödeme: Satın aldığınız/alacağınız malın bedelinin SATICI’nın akademikdilkursu.com web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir.

Kredi Kartı İle Ödeme: Satın aldığınız/alacağınız malın bedelinin SATICI’nın www.akademikdilkursu.com web sayfası üzerinde yer alan yönergeleri izleyerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, ürünün bedeli yetkili elektronik ödeme firması tarafından tahsil edilmektedir.

 

MADDE 8: CAYMA HAKKI VE MAL ALIMININ ALICI TARAFINDAN SONLANDIRILMASI

 

ALICI, işbu Sözleşme’deki kurs programına kayıt olmasıyla birlikte aşağıda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. Maddesindeki hükümlere göre cayma hakkını kullanabilir:

  1. Kurs programı başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu (%10’u) dışındaki kısmı iade edilir.
  1. Kurs programı başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu (%10’u) ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
  1. Kurs programından ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay (1 ay) içerisinde yapılır.

Cayma hakkının kullanılması için Satıcı'ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır.

MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME/ALMA MUVAFAKATI - KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

ALICI, işbu sözleşmenin tarafı olan SATICI'nın ve SATICI'nın grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve muvafakat etmektedir. ALICI, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICIYA ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

 

ACADEMIC, KULLANICI’nın kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, KULLANICI güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir, kullanıcının sınav sonuç bilgilerini ÖSYM’den talep edebilir.

 

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme Malın ön bilgilendirme kısmında yer alan kullanım koşullarına göre sona erer.

SATICI, ALICI'nın iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme, ön bilgilendirme formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu malı ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir ve sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda, ALICI'nın varsa peşin olarak ödemiş olduğu bedel erişim hesabına göre kendisine iade edilecek olup, ALICI'nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

 

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, malı satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.

 

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. İşbu Sözleşmenin okunarak ALICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda ALICI sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve Sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.

Sözleşmenin bir örneği ALICI tarafından belirtilen işbu Sözleşme'nin madde 1.2'sinde yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.

 

 

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN MAL

1.1 SATICI BİLGİLERİ

SATICI Unvanı: Academic Yabancı Dil Kursları Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.

Adres: İhsaniye Mah. Can Sk. No:2/1-24 Nilüfer/BURSA

Telefon (Müşteri Hizmetleri ): 0850 305 05 16

Web-adresi: https://www.akademikdilkursu.com

1.2 ALICI:

Adı  Soyadı :

Firma :

TC Kimlik No:

Adres : İstanbul

/

 

1.3 MALIN ÖZELLİKLERİ

ALICI, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen kişiler için hazırlanmış ve ancak yalnızca internet ve/veya basılı materyaller üzerinden erişilebilen bir eğitim destek hizmeti niteliğindeki malı satın almıştır. Bu malın kullanım süresi ……………………..(Eğitim Paketinin Başlangış ve Bitiş tarihi Yazılacak).  

 

Cinsi/Türü

Miktarı

Birim Fiyatı

Toplam Satış Bedeli

Online Speaking (1to1)

1

₺60.00

₺60.00

 

ürününü kapsar. Bu ürün hem basılı yayınları hem de dijital özellikleri kapsar. Satın alınan malın diğer özellikleri ve kullanım koşulları " https://www.akademikdilkursu.com" web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda belirtildiği gibidir.

 

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu; ALICI'nın SATICI’ya ait www.akademikdilkursu.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme'de ve ön bilgilendirme formunda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3'te belirtilen, malın satışı ve ifası ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön bilgilendirme formu ve ALICI adına gönderilecek malın bedelini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme'nin bir nüshası alıcının mail adresine e-posta yoluyla gönderilebilecektir.

 

MADDE 4: ÜRÜN/HİZMETİN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

ALICI, satın aldığı online mal ile ilgili ön bilgilendirme formunu okuyarak onaylaması ve satış  sözleşme ile satış onayını yapmasını müteakip ALICI adına satışın tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın satın alınan mal ön bilgilendirme formunda belirtilen süre ve şartlarla ALICI'nın veya ALICI’nın bildirdiği Kullanıcı’nın internet erişimine açılacak ve bu anda mal ALICI'ya teslim edilmiş olacaktır. Online olarak satın alınan mala ek olarak ALICI’nın basılı materyaller de satın almış olması halinde basılı materyallerin ALICI’ya teslimi anında mal teslim edilmiş olacaktır.

Satın alınan malın özelliğine göre, ön bilgilendirme formunda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formuna uygun olarak ifa edilecektir.

 

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, madde 1.3'te belirtilen satın almış olduğu malı satın almadan önce mal ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir. ALICI, söz konusu malı satın alarak ön bilgilendirme formunda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım veya faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı malı tüm mevzuata, işbu Sözleşme ve ön bilgilendirme formu ve her bir ürünün web-sayfasından kolaylıkla ulaşabileceği Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, dijital içeriğe sahip malı kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda yürürlükteki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde hukuki ve cezai maddeler de dahil tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder.

 

MADDE 6: SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, üçüncü taraflarca temin edilen ürün ve hizmetler hariç, kendisi tarafından sunulan mal ile sınırlı olmak üzere işbu Sözleşme konusu malın ön bilgilendirme formunda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur.

SATICI, söz konusu mal ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesini doğrudan engelleyen; doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, ulaşım kazalarının, yazılımdan kaynaklanan sorunların meydana gelmesi veya ilgili tedarikçilerden alınan altyapı hizmetlerinde oluşan aksama ve benzeri mücbir sebep halleri hariç maldan yararlanmanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Malın sunumunun SATICI’nın kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu ALICI'ya makul süre içinde bildirmek ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu mal ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri akademikdilkursu.com resmi web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI'lara duyurmakla yükümlüdür.

SATICI, malın haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak kullanıma amade olduğunu ALICI'ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Malın etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları ALICI'nın sorumluluğunda olup, malın kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya ALICININ sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

SATICI, mal ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, malın ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

SATICI, mal ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

MADDE 7: MALIN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme ……………………..(Eğitim Paketinin Başlangıç ve Bitiş tarihi Yazılacak) akdedilmiş olup belirtilen süre için kullanım Bedeli Peşin : Liste fiyatı  ₺ 60,00 KDV Dâhil)

Bu bedel, tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir.

Havale/Eft Yolu İle ödeme: Satın aldığınız/alacağınız malın bedelinin SATICI’nın akademikdilkursu.com web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir.

Kredi Kartı İle Ödeme: Satın aldığınız/alacağınız malın bedelinin SATICI’nın www.akademikdilkursu.com web sayfası üzerinde yer alan yönergeleri izleyerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, ürünün bedeli yetkili elektronik ödeme firması tarafından tahsil edilmektedir.

 

MADDE 8: CAYMA HAKKI VE MAL ALIMININ ALICI TARAFINDAN SONLANDIRILMASI

 

ALICI, işbu Sözleşme’deki kurs programına kayıt olmasıyla birlikte aşağıda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56. Maddesindeki hükümlere göre cayma hakkını kullanabilir:

  1. Kurs programı başlamadan ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu (%10’u) dışındaki kısmı iade edilir.
  1. Kurs programı başladıktan sonra ayrılanlara öğrenim ücretinin yüzde onu (%10’u) ile öğrenim gördüğü ders saati sayısına göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.
  1. Kurs programından ayrılan öğrenci/kursiyerlerin ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay (1 ay) içerisinde yapılır.

Cayma hakkının kullanılması için Satıcı'ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır.

MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME/ALMA MUVAFAKATI - KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

ALICI, işbu sözleşmenin tarafı olan SATICI'nın ve SATICI'nın grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin kendisine ulaşmasını kabul beyan ve muvafakat etmektedir. ALICI, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin bu sözleşmede yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICIYA ulaşmasından itibaren 3 iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

 

ACADEMIC, KULLANICI’nın kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, KULLANICI güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir, kullanıcının sınav sonuç bilgilerini ÖSYM’den talep edebilir.

 

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme Malın ön bilgilendirme kısmında yer alan kullanım koşullarına göre sona erer.

SATICI, ALICI'nın iş bu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme, ön bilgilendirme formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi'nde belirtilen şekilde yerine getirmediği takdirde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu malı ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir ve sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda, ALICI'nın varsa peşin olarak ödemiş olduğu bedel erişim hesabına göre kendisine iade edilecek olup, ALICI'nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

 

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, malı satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.

 

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme anında ifa edilen hizmetleri kapsamaktadır. İşbu Sözleşmenin okunarak ALICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda ALICI sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve Sözleşme sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.

Sözleşmenin bir örneği ALICI tarafından belirtilen işbu Sözleşme'nin madde 1.2'sinde yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilmiştir.

 

 

Öğrencilerimizin Görüşleri
Yıllardır deneyimlenen yabancı dil eğitim tecrübesiyle 75.200+ öğrencimizin %97 öğrenci memnuniyeti oranı ile yabancı dil eğitimi hikayesinde yer edinmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz...

Bursa da ingilizce kursu arayan öğrenciler için tavsiye edebileceğim tek ingilizce kursu diyebilirim

Öktem YARASEL
Öktem YARASEL
Eczacı / YDS

Çok profesyonel bir ekip, kaliteli eğitim.

Aslı DUMAN
Aslı DUMAN
Asker / IELTS

Yıllardır İngilizce eğitimi alıyordum, alışıla gelmiş kur sistemi uygulamayan tek dil kurumu olabilir. Üniversite sistemli bir eğitim anlayışları var benim gibi ileri dönük tam bir lisan edinmek isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum.

Samet ERSOY
Samet ERSOY
Bankacı /Akademik 1

Hukuk okuyan biri olarak derslerim çok ağır. İngilizce eğitimi almam gerektiğinide biliyordum. Akademiyi görene kadar bu kadar ileriye dönük kaliteli bir eğitim alabildiğim için çok memnunum.

Bircan ARAS
Bircan ARAS
Avukat- Akademik 1

Utku hocamın oldukça dolu geçen derslerimiz, konuya hakimiyeti ve muhteşem insan ilişkileri konusunda takdir ediyorum. Hocamdan sadece ingilizce dersi değil samimi bir arkadaş sevecenliği bulduğum için çok teşekkür ederim.

Özkan KÜÇÜKKAYA
Özkan KÜÇÜKKAYA
Satın Alma Müdürü / Akademik 2

Başlangıç seviyesinde başlamış biri olarak şuan işim gereği ingilizce sunum yapabiliyor ve konuşabiliyor olmamı hiç şüphesiz akademik dil kursu ailesine borçluyum. Teşekkürler.

Buket AYDEMİR
Buket AYDEMİR
Pazarlamacı / Akademik 1

Bu kursla tanışmadan öne farklı bir kursa gitmiştim, ne kadar boşa zaman geçirdiğimi anladım. Baştan sona kadar keşke dediğim hiçbir şey olmadı. Öznur hocanın açıklayıcı anlatımı ve anlamadığımız noktalardaki sabrı için teşekkürler.

Miray BURSALI
Miray BURSALI
Akademisyen / Akademik 2

Yabancı dile olan önyargılarımı yıkıp yaklaşık bir yıl içinde hem yazma ve konuşma alanında kaydettiğim yolu görünce şaşırdığım bir kurum.

Abdültalip ÖZKAN
Abdültalip ÖZKAN
Mimar / Akademik 1

Kurumun gayet kalitesi bahsedildiğinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Öğretmenler belli bir dönemin yurt dışında geçirmiş ve ezberci öğrenim dışında ders işleniyor ayrıca çok cana yakınlar.herkese teşekkür ediyorum

Sevil TOPUZ
Sevil TOPUZ
Tasarımcı / Akademik 2

Hümeyra hoca çok sevecan, enerjik ve sabırlıydı onun derslerinde hiç yabancılık çekmedim. Öznur hocanın dersi ise akıcı , anlaşılırdı. İngilizcemi ilerletmem de çok faydası olduğunu düşünüyorum.

Rabia KOZ
Rabia KOZ
Psikolog / Hazırlık Plus

Bugüne kadar birçok kursa gittim, en çok fayda gördüğüm bu kurs oldu. Kısa sürede kendime olan inancım arttı YDS noktasında. Utku hoca sayesinde ihtiyacım olan YDS puanını aldım.

Tolga ARAS
Tolga ARAS
Yüksek Lisans Öğrencisi / YDS

Kurumun gayet kaliteli olduğunu düşünüyorum, öğretmenler belli dönemlerini yurtdışında geçirmiş ve ezberci öğrenim dışında ders işleniyor.ayrıca çok yakınlar.

Erdal GÜNEŞ
Erdal GÜNEŞ
Öğrenci / Hazırlık

Yüksek lisanstan hocamın referansıyla duymuştum ve araştırmalarım doğrultusunda kuruma kayıt yaptırdım ve gerçekten bahsedildiği gibi nitelikli öğretmenlere ve doyurucu yayınlara sahip olduğunu deneyimledim, herkese tavsiye ederim, teşekkürler.

Dilara SEVGİN
Dilara SEVGİN
Hukuk Y. Lisans Öğr. / Akademik 1

Öğrencilerle özel olarak ilgilenen özel bir kurum. Gerektiğinde gerekli esneklik sağlanıyor.

Ali MERİÇ
Ali MERİÇ
Endüstri Müh. / Hazırlık Plus

akademik yabancı dil kursu en iyi ingilizce okuludur gerek ilgi ve tecrübesiyle gerekse iyi bir eğitim kalitesi ile öncü bir okul

Berke DUMAN
Berke DUMAN
YDS

Utku hocam ile dersler bir farklı ömür boyu dil öğrenebilirim.

Ayşe ALIM
Ayşe ALIM
YDS-TOEFL

Tesdaf kadar zor bir sınavda iş yoğunluğuma göre çalışma planlarımdan dersimi programlamaya kadar her alanda bana yardımcı olan ve almanca dil seviyemi akademik seviyeye tamamlayan akademiğe selamlar olsun.

Celal KARCI
Celal KARCI
Mühendis-Hazırlık Plus

Yetişkinlere özgü eğitim içeriğiyle ilgimi çekmişti ve kayıt yaptırmıştım.şuan ise yüksek lisansımı yurt dışında tamamlamak için yine akademik dil kursu ielts eğitimi alıyorum. Her şey için teşekkürler.

Zehra AÇIKÖZ
Zehra AÇIKÖZ
Bankacı / IELTS Eğitimi
Öğrencilerimiz Ne Dedi ?
Öğrenci Yorumları
WATCH NOW!
Öğrenci Deneyimleri - Emrecan Pamuk
WATCH NOW!
Öğrenci Deneyimleri - Zeynep Şengül
WATCH NOW!
Öğrenci Deneyimleri - Fatma Artuk
WATCH NOW!
Akademik International Öğrenci Deneyimi
WATCH NOW!
The Best Language School of Europe
Award 1
Award 2
Award 3
Award 4
Award 5
Award 6
Award 7
Award 8
Mesaj Gönder
Aradığınız Eğitimi Bulmak İçin Hemen Teste Girin.
seviye tespit sınavı
ön bilgi formu
Nitelikli dil eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için hemen formu doldurunuz.
ERKEN KAYIT FIRSATLARININ BİTMESİNE
gurur tablomuz
eğitimlerimizi alan öğrencilerimizin başarıları
IELTS
YDS
TOEFL
GOETHE
TestDaF
ÖSD
ITEP
ad soyad program puan
E**** Y***** IELTS 7.5
A**** G**** IELTS 8.0
G******* Y****** IELTS 7.5
T**** K****** IELTS 8.0
E**** Y****** IELTS 7.5
M**** Y***** IELTS 7.0
M**** A** IELTS 7.5
İ**** V***** IELTS 8.0
T**** V*** Ş*********** IELTS 7.5
ad soyad program puan
E**** K** YDS 91.25
M***** S******* YDS 90
M****** M******* YDS 81.75
A**** Y***** YDS 80
Y***** S**** S**** YDS 80
M**** D*** YDS 87.50
A**** A*** T**** YDS 78.75
H**** P*** YDS 91.25
Y******* S*** YDS 78.75
K**** K***** YDS 88.75
A**** S**** P***** YDS 78.75
H**** T**** YDS 83
ad soyad program puan
S***** Ü**** TOEFL 92
D**** B********** TOEFL 90
A*** A****** TOEFL 87
N*** B***** TOEFL 87
G**** H**** TOEFL 86
J**** H****** TOEFL 86
K***** H***** TOEFL 85
I**** T**** TOEFL 84
G***** H***** TOEFL 84
ad soyad program puan
S**** D**** Y****** GOETHE 92
F***** B***** GOETHE 86
Ç***** K** GOETHE 86
M****** A**** GOETHE 84
G**** Ö****** GOETHE 83
H***** P***** GOETHE 83
Ö**** A*** GOETHE 83
ad soyad program puan
A***** K*** A******* TestDaF B1
K**** İ***** TestDaF B2
S**** S***** TestDaF B2
A***** C** Ş*********** TestDaF B2
C***** E******* TestDaF C1
G***** İ******* TestDaF B2
ad soyad program puan
M***** A** Ş*********** ÖSD B2
Y**** Ç****** ÖSD C1
M***** A********* ÖSD B2
B***** R******** ÖSD C1
Y***** H**** ÖSD B2
M***** O********* C**** ÖSD C1
B***** S******* ÖSD B2
ad soyad program puan
A**** Y***** ITEP 4.2
A**** K******* ITEP 4.0
Ş**** A************ ITEP 4.5
O***** T*********** ITEP 4.7
L***** Y*********** ITEP 5.0
O*****F***** ITEP 4.8